mua bán nhà đất
Tự ý đập tài sản trên lối đi chung có phải phá hoại tài sản?
09/10/2015
Hỏi: Gia đình tôi và gia đình bà Tâm có sân chung để 2 hộ đi ra vào. Thế nhưng, bà Tâm nhiều lần lấn sân chung để buôn bán. Sau đó, tôi đã gửi đơn lên phường yêu cầu giải quyết và phường đã yêu cầu bà Tâm phải viết giấy cam kết không lấn chiếm sân chung nữa.
(Theo Sài gòn đầu tư tài chính)