mua bán nhà đất
Tp.HCM: Giải quyết hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
07/12/2017
Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 11044/VPCP-CN ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết hồ sơ bán nhà cho các hộ diện chính sách cư ngụ tại chung cư Trúc Giang, quận 4, Tp.HCM.
bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
Giải quyết hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Theo đó, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND Thành phố về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho các hộ dân tại chung cư này. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2870/BXD-QLN gửi UBND Tp.HCM.

Cụ thể, trường hợp khu chung cư Trúc Giang là nhà ở, nhà không có nguồn gốc hoặc là nhà ở nhưng được bố trí làm nhà ở trước ngày 27/11/1992 thì thực hiện giải quyết bán nhà ở cho các hộ dân theo hướng dẫn tại công văn số 1347/BXD-QLN ngày 11/6/2017 của Bộ Xây dựng (có văn bản đính kèm theo).

Trường hợp khu chung cư Trúc Giang là nhà không có nguồn gốc, là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng làm nhà ở từ sau ngày 27/11/1992 đến trước ngày 19/01/2007 thì thực hiện giải quyết bán nhà ở cho các hộ dân theo đơn giá đất năm 2014 nêu tại văn bản số 11044/VPCP-CN ngày 17/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

(Theo Báo Xây dựng Online)