Vì 1 số lý do, tên miền henho88.com, henho.org không còn truy cập được nữa.

Các bạn truy cập tên miền http://henho.asia, thông tin đăng nhập vẫn như cũ nhé.

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này!